เกร็ดเล็กน้อยของลูกมังกร ไหว้เจ้าที่จุดธูปกี่ดอก และเรื่องน่ารู้ของ “ตี่จู่เอี้ย”

ตี่จู่เอี้ย

เชื่อว่าเหล่าลูกหลานที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนทั้งหลาย น่าจะคุ้นเคยกับภาพของศาลเจ้าขนาดเล็กที่วางอยู่ที่พื้นตรงกลางบ้านกันเป็นอย่างดี เราอาจเรียกได้ว่าศาลนี้ก็คือศาลเจ้าที่หรือศาลพระภูมิประจำบ้านตามคติไทย แต่คนไทยเชื้อสายจีนเรียกศาลเจ้าที่ประจำบ้านว่า “ตี่จู่เอี้ย” เป็นที่สถิตของเทพเจ้าประจำบ้าน การไหว้บูชาก็ถือเป็นการทำความเคารพและเพื่อเสริมความเป็นมงคลกับตนเองและครอบครัว ธรรมเนียมการไหว้ตี่จู่เอี้ยจริง ๆ แล้วมีการสืบทอดเป็นภูมิปัญญากันมาจากรุ่นสู่รุ่น แต่ในปัจจุบันอาจจะมีลบเลือนและเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามยุคสมัย ดังนั้น ถ้าลูกหลานมังกรมีการซื้อบ้านหรือที่อยู่ใหม่แล้วมีการตั้งศาลตี่จู่เอี้ย ก็คงอยากจะรู้วิธีการไหว้บูชาอย่างถูกต้อง อย่างการไหว้เจ้าที่จุดธูปกี่ดอก หรือต้องจัดของไหว้อย่างไร ครั้งนี้เราจึงมีข้อมูลดี ๆ มาบอกกัน

เรื่องควรรู้การตั้งศาลตี่จู่เอี้ย

การตั้งศาลตี่จู่เอี้ย

ก่อนจะไปถึงเรื่องการไหว้เจ้าที่จุดธูปกี่ดอก หรือต้องจัดของไหว้อย่างไร สิ่งสำคัญอย่างแรกเลยจะต้องรู้เรื่องหลักของการตั้งศาลตี่จู่เอี้ยก่อน หากหนุ่มสาวลูกมังกรซื้อบ้านใหม่ อยากหาซื้อศาลเจ้าที่ก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านที่ทำศาลเจ้าที่ขาย ปัจจุบันมีอยู่หลายแห่ง ขนาดโดยทั่วไปของศาลตี่จู่เอี้ยคนจีนนิยมทำขนาดให้ตามเลขมงคลของจีน ก็จะมีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 12, 16, 18, 24 นิ้ว จะเลือกเท่าไหร่นั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับขนาดและพื้นที่ของบ้าน พื้นที่จะจัดวางศาลรวมไปถึงพื้นที่ที่จะวางอาหาร เครื่องน้ำชา และกระถางธูปด้วย การตั้งศาลนั้นถ้าได้ผู้มีความรู้มาช่วยก็จะดีมาก หากหาไม่ได้หรือไม่มีผู้มีความรู้ในด้านนี้มาช่วย เจ้าของบ้านสามารถดำเนินการตั้งศาลตี่จู่เอี้ยเองได้ หลักการตั้งศาลตี่จู่เอี้ยนั้นก็จะยึดหลักคล้าย ๆ กับการตั้งศาลพระภูมิของคนไทยคือ จะตั้งไว้ชั้นล่างและให้ติดพื้นดินไว้ก็จะดีมาก เพราะคำว่า “ตี่จู่เอี้ย” นั้นถ้าแปลออกมาความหมายรวม ๆ แล้วก็คือ เทพเจ้าแห่งธาตุดิน ซึ่งตามหลักธาตุทั้ง 5 ของคนจีนแล้ว ธาตุดินถือเป็นรากฐานที่สำคัญของชีวิต คนเราใช้ชีวิตกินอยู่หลับนอนกับพื้นดิน ฉะนั้นจึงควรวางศาลตี่จู่เอี้ยบนพื้นดิน ทิศทางการวางก็ควรจะวางไว้บริเวณที่โล่งไม่อยู่ใต้ขื่อคาน ไม่ชิดประตูหรือ ไม่ชิดห้องน้ำ ห้องครัว

หลักการไหว้ตี่จู่เอี้ยให้ถูกต้อง

หลักการไหว้ตี่จู่เอี้ยให้ถูกต้อง

เมื่อมาถึงการไหว้เจ้าที่ตี่จู่เอี้ย คำถามแรก ๆ ที่คนมักสงสัยกันเลยก็คือ ไหว้เจ้าที่จุดธูปกี่ดอก และต้องมีเครื่องไหว้อาหารเครื่องน้ำชาอย่างไรบ้าง หลักการไหว้ตี่จู่เอี้ยนั้นยึดตามหลักธาตุทั้ง 5 ของคนจีน จึงมีหลักจำง่ายๆ  ว่าเครื่องไหว้ต่าง ๆ พยายามให้ลงเลข 5 เข้าไว้ อย่างกระถางธูปนั้นนอกจากจะมีผงธูปแล้วภายในจะบรรจุด้วยธัญพืช 5 อย่าง คนจีนเรียกว่า โหง่วเจ่งจี้ เป็นของมงคล 5 ชนิด คือ ข้าวเปลือก ข้าวเหนียวแดง เมล็ดถั่วแดง เมล็ดถั่วเขียว และเมล็ดสาคู ข้างกระถางก็ควรแปะด้วยผ้าแดงที่เรียกว่า อังติ้ว ธูปที่ใช้ไว้ไหวก็จะใช้ 5 ดอก และก็มีเทียนแดง 1 คู่ อาหารเครื่องน้ำชา ก็จะจัดเป็นถ้วยเล็ก ๆ 5 ถ้วย อย่างถ้าเป็นอาหารก็จะนิยมจัดชุดไว้เป็น โหงวแซ ของคาว 5 อย่าง บางคนอาจจะชุดเล็กเพื่อความประหยัดจะเป็น ซาแซ ของคาว 3 อย่างก็ได้ และก็จะมีขนมต่าง ๆ เช่น ขนมอี้ ขนมจันอับ ลักษณะนี้เป็นการไหว้อย่างเป็นทางการในช่วงเทศกาล แต่ถ้าไหว้ประจำวันทั่วไป อาจจะมีแค่น้ำชา 5 ถ้วย ส้ม 5 ลูก กระดาษไหว้ 1 ชุดก็เพียงพอแล้ว

เหล่านี้เป็นเกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ น่ารู้ของการไหว้เจ้าที่ตี่จู่เอี้ย ลูกหลานมังกรคนไหนที่สงสัยว่าไหว้เจ้าที่จุดธูปกี่ดอก ตอนนี้คงจะได้คำตอบกันแล้ว เมื่อรู้ขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วก็อย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะ จะได้เสริมสิริมงคลในชีวิต และบ้านจะได้มีเทวดารักษาอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข

 

Scroll To Top